Sågverk

Sedan våren 2017 har vi nu bemannat underhållsavdelningen på ett större sågverk med en till tre man. Vi tackar kunden för detta förtroende!

2018-08-22 20:55